Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevaring og holdbarhet

Blåskjell med innmat

Oppbevaring og streng kontroll

Blåskjell du får kjøpt i butikken, er ikke giftig. Varsel om giftige blåskjell gjelder bare hvis du plukker selv.

 

Våre blåskjell er kontrollert mot alle former for forurensing, med strenge krav til kvalitet. Den norske kontrollen av algetoksiner er av de strengeste i hele Europa. Inneholder skjellene bare små spor av algetoksiner, blir leveransene øyeblikkelig innstilt. Etter at blåskjellene ankommer pakkeanlegget, settes de ut i sjøvann som er pumpet opp fra 100 meters dyp.

 

Dette vannet er rent og salt, sirkulerer hele tiden, og holder en stabil lav temperatur. Blåskjellene filtrerer sjøvannet og går seg rene for eventuelle bakterier, slik at de er klare for konsum. Til slutt pakkes skjellene i nett sammen med is, før de fraktes med kjølebil ut til markedet. Mattilsynet legger føringer for hele prosessen fra skjellene blir høstet til de er ferdig pakket.

Blåskjell holdbarhet

Når det gjelder holdbarhet etter pakking, er det ikke krav til datomerking av levende sjømat fra myndighetenes side. Vi merker våre blåskjell med 10 dagers holdbarhet som en veiledende pekepinn. Vi sier likevel at dersom skjellene lukter godt, er det bare å putte dem i gryta.

 

Oppbevaring hjemme

Blåskjell tåler tørrlegging, og oppbevares best i lav temperatur, f.eks. i kjøleskap. De kan under gunstige forhold holde seg i live opptil en måned på land, men pakkede blåskjell har som regel en oppgitt holdbarhet på 7 til 14 dager.

Blåskjell som ikke åpner seg ved koking er døde, og må kastes. Blåskjell pakket i tette plastbeholdere (MAP pakker) vil ofte åpne seg når de tas ut av emballasjen. Dette betyr ikke at de er døde, og de kan tilberedes og spises.