Våre lokaliteter

Våre lokaliteter

Her kan du finne høsteområdene på levende muslinger som Mattilsynet til enhver tid har godkjent. Kartet nedenfor viser alle våre konsesjoner.
Kartet nedenfor viser alle våre konsesjoner. Her kan du finne høsteområdene på levende muslinger som Mattilsynet til enhver tid har godkjent.